Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett börsnoterat företag i fastighetsbranschen. Husen är grunden, men det stora intresset är människorna som vistas där husen finns.

Atrium Ljungberg bildades i oktober 2006 genom ett samgående mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter. De båda sammanslagna bolagen har var för sig en lång och gedigen historia.

När vi ett antal år senare fick uppdraget att ta fram en vision var det mesta på plats avseende värderingar, mission, affärsidé mm. Men visionen beskrev snarare vad företaget gjorde och liknade mer en mission.

Vi ledde en process med ett antal medarbetare på Atrium Ljungberg, från ledningen, kommunikationsavdelningen och affärsutveckling. Arbetet resulterade i visionen ”Alla vill leva i vår stad”. Den fungerar nu som en ledstjärna, företaget driver verksamheten i riktningen mot den.

Vår stad är en plats där allt man behöver och önskar sig ligger vägg i vägg. Här möts olika verksamheter och skapar spännande stadsmiljöer där människor väljer att vara. Här kan de arbeta, shoppa, göra affärer, bo, studera, umgås och underhållas. Där människor väljer att leva – där lever också staden.

”Atrium Ljungbergs vision är väldigt stark. Den används verkligen i verksamheten och har varit vägledande i affärsbesluten sedan den togs fram. Från ett fokus på framför allt handel/köpcentrum utvecklar Atrium Ljungberg nu hela områden med blandade ingredienser och samarbeten.”

/Mari Edberg, dåvarande kommunikationschef på AL och beställare

Speye ingår i samma familj av företag som reklambyrån Zellout och produktionsbyrån Smatter.