Maskin & Verktyg

Med en stark historia och genom att göra ett riktigt bra jobb kommer en långt. Men ett växande företag i en hård konkurrens behöver också en tydlig strategi för att få med alla på tåget – medarbetare och kunderna.

Familjeföretaget Maskin & Verktyg har funnits sedan 1925. En lång och imponerande historia och ett väldigt fint företag. Verksamheten har utvecklats genom åren och har växt från hemstaden Uppsala och finns numera också i Gävle (2007) och Västerås (2011).

När vi kom in i bilden handlade uppdraget om att se över bilden utifrån och in, varumärket, och hitta grunden för att kunna kommunicera på ett relevant och intressant sätt till marknaden.

Arbetet blev dock djupare än att bara se över varumärket. Vi definierade tillsammans företagets värderingar, mission, vi formulerade affärsidén och satte visionen. Allt detta med ett utifrån och in-perspektiv, dvs vi satte oss i kundens stol och utgick från deras behov och drivkrafter.

”Det var en väldigt nyttig process för oss. Det har gått några år och det mesta av strategierna är fortsatt väldigt relevant. Vi använder exempelvis värderingsarbetet och den fastställda tonaliteten vid rekrytering. Och målgruppsinsikterna är en ledstjärna i vårt strategiarbete, när vi sätter mål och i vår kundbearbetning. Kundlöftet som arbetades fram, ”… och en massa kunskap” är ett styrmedel för hela verksamheten idag.”

/Helene Persson, vd, Maskin & Verktyg

Speye ingår i samma familj av företag som reklambyrån Zellout och produktionsbyrån Smatter.